Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

In een meerschepige kerk, zijn het de ruimten die evenwijdig lopen met het middenschip, maar hiervan afgescheiden worden door een arcade.


Zie kerk:


Zijschip

Zijschip

Abdij, Montenay

Abdij, Montenay